Com a dispositiu entenem tant aquell aparell o equip específic que farà de suport per a la visualització o escolta dels continguts audiovisuals com aquells que permetin la creació, reproducció o control de components i esdeveniments audiovisuals en la construcció d’una instal·lació AV.

Entre els suports de visualització o escolta podem trobar: pantalles de projecció, monitors o pantalles LED, així com speakers o amplificadors; trobem també dispositius de captació d’imatge o so, de reproducció de continguts o de control.

A continuació, oferim una mostra representativa dels dispositius més usats en el sector de la creació d’instal·lacions audiovisuals.

Media server

Conjunt de hardware i software dedicat a la reproducció de continguts multimèdia, així com per a la sincronització i el control d’espectacles escènics, concerts o instal·lacions audiovisuals.

Reproductors

Equip pensat per a la reproducció de vídeo o àudio ja sigui hardware i software.

Gravadors

Equips pensats per a la gravació i captura de so i imatge.

Matrius

Una matriu AV és un hardware que consta de múltiples fonts d’entrada i sortida d’àudio i vídeo. Permet la commutació de cada entrada per cadascuna de les sortides de què disposi el dispositiu.

Selectors

Són hardware audiovisual específic que permet la commutació d’un nombre determinat de fonts d’entrada d’àudio i vídeo per una sola sortida.

Duplicadors

Són hardware dedicat a la duplicació d’un senyal d’àudio o vídeo. Normalment, consten d’una font d’entrada per un nombre determinat de sortides.

MultiView

Dispositiu amb quatre fonts d’entrada de vídeo i una sortida. A través d’aquesta sortida, podem visualitzar en un monitor els quatre senyals d’entrada en una pantalla dividida en quatre seccions.

Mescladors

Un mesclador de so o de vídeo és un dispositiu que permet la barreja de diferents fonts d’entrada. Normalment, és un hardware dedicat, però també hi ha opcions de software.

Unitat de processament gràfic (GPU)

Coprocessador dedicat al processament de gràfics per alleugerir la càrrega de treball del processador/unitat central de processament (CPU) en aplicacions com els videojocs o aplicacions 3D interactives. D’aquesta manera, mentre una gran part del que està relacionat amb els gràfics es processa en la GPU, la CPU pot dedicar-se a un altre tipus de càlculs.

Interfície de so

Dispositiu que converteix el senyal elèctric en digital per poder treballar-la en el nostre Digital Audio Workstation (DAW). Durant aquest procés intervenen diversos elements físics (de la interfície) que influeixen en la qualitat de la conversió analògica/digital (A/D).

Controladora MIDI

Consola física que permet l’enviament de missatges MIDI per al control i la sincronització d’instruments musicals electrònics, ordinadors i altres equips.

Raspberry Pi

Sèrie d’ordinadors monoplaca o ordinadors de placa simple (SBC) de baix cost desenvolupats al Regne Unit per la Raspberry Pi Foundation, amb l’objectiu de posar en mans de les persones de tot el món el poder de la informàtica i la creació digital.

Arduino

Placa electrònica de hardware lliure que utilitza un microcontrolador reprogramable amb una sèrie de pins que permeten establir connexions entre el controlador i diferents sensors d’algun circuit o d’alguna maquinària.

MiniMad

Reproductor basat en Raspberry Pi dissenyat pels programadors del software MadMapper pensat per reproduir de forma autònoma contingut audiovisual amb sincronització de xarxa automàtica per a multiprojecció o sortida DMX / Artnet per controlar la il·luminació i els dispositius LED.

Bright Sign

Marca líder de reproductors multimèdia estàndard en cartelleria digital, instal·lacions fixes i museística. És un hardware específic dissenyat per a la reproducció de continguts multimèdia amb capacitat de programació i sincronització.

Càmeres

Dispositius integrats de cos òptic i gravador que permeten la gravació d’imatges i so o fer fotografies.

Càmeres 360

Càmeres compostes per dos o més cossos òptics que permeten la captura d’imatges en un angle de 360°.

Càmeres termogràfiques o infraroges

Dispositius que, a partir de les emissions d’infrarojos mitjans de l’espectre electromagnètic dels cossos detectats, formen imatges lluminoses visibles per l’ull humà.

Ulleres, casc, visor de realitat virtual o HMD

Dispositiu de visualització similar a un casc, que permet reproduir imatges creades per ordinador sobre una pantalla molt propera als ulls i que ocupen el camp de visió de l’usuari, de manera que no té percepció de l’entorn que l’envolta, i permet així la completa immersió d’aquest en una realitat virtual, ja que només percebrà les imatges creades per ordinador i reproduïdes sobre la pantalla.

Ulleres de realitat mixta

Dispositiu que permet la visualització superposada d’universos físics i digitals que permet interaccions 3D naturals i intuïtives entre persones, equips i l’entorn. Aquesta nova realitat es basa en la visió artificial, el processament gràfic, les tecnologies de visualització, els sistemes d’entrada i la informàtica al núvol.

Kinect

Dispositiu creat per Microsoft per a la seva consola de videojocs Xbox que permet als usuaris controlar i interactuar amb la consola sense necessitat de tenir contacte físic amb un controlador de videojocs tradicional, mitjançant una interfície natural d’usuari que reconeix gestos i comandaments de veu. El dispositiu compta amb una càmera RGB, un sensor de profunditat, un micròfon de múltiples matrius i un processador personalitzat que executa el software patentat, que proporciona una captura de moviment de tot el cos en 3D, reconeixement facial i capacitats de reconeixement de veu.

Leap Motion Controller

Mòdul òptic de seguiment de mans que captura els moviments de les teves mans i permet la interacció amb continguts digitals.

Scanner LiDAR

Un LiDAR és un dispositiu que permet determinar la distància des d’un emissor làser a un objecte o una superfície utilitzant un feix làser polsat. És un sistema que permet obtenir un núvol de punts del terreny que es prenen mitjançant un escàner làser.

Videoprojectors

Són projectors d’imatges que reben un senyal de vídeo i projecten la imatge corresponent mitjançant un sistema de lents.

Pantalles led

Dispositius electrònics conformats per leds, que poden desplegar dades, informació, imatges, vídeos, i es componen de píxels mitjançant mòduls o panells de leds (díodes emissors de llum), la qual cosa permet mostrar caràcters, textos, imatges i vídeo, depenent de la complexitat de la pantalla i el dispositiu de control.

Monitors

Dispositius electrònics que permeten monitoritzar senyals de vídeo.

Màquines de fum

Aparells que generen un vapor dens l’aspecte del qual s’assembla al del fum o la boira; vaporitzen aigua barrejada amb un fluid basat en el glicol o el glicerol. Permeten el seu control a través del protocol DMX 512 i són molt usades en cinema, teatre o concerts.

Pantalla de projecció

Superfície llisa de proporció rectangular, normalment feta de PVC, amb propietats reflectants i que s’utilitza per mostrar el resultat d’una projecció, sigui de cinema, vídeo o diapositives.

Pantalla o cortina d’aigua

Tecnologia utilitzada en l’arquitectura, l’urbanisme i els esdeveniments temporals que convoquen públic massiu. Consisteix en un sistema de fonts d’aigua compostes per una o diverses fileres de sortidors d’aigua, amb vàlvules ubicades a una certa alçada, que disposen raigs alienadament (rectes o corbs) i formen un biombo controlat digitalment, similar a una cascada.

Motors DMX

Motors controlables pel protocol DMX 512 utilitzats en espectacles escènics i musicals per al control i moviment d’elements d’escenografia com pantalles, truss o il·luminació.

Servomotor (o servo)

Dispositiu similar a un motor de corrent continu que té la capacitat d’ubicar-se en qualsevol posició dins del seu rang d’operació, i mantenir-se estable en aquesta posició en portar incorporat un sistema de regulació que pot ser controlat tant en velocitat com en posició.

Altaveus de so

Dispositius que converteixen un senyal elèctric d’àudio en ones mecàniques de so.

Micròfon

Dispositiu d’entrada que s’usa per transformar les ones sonores en energia elèctrica i viceversa en processos de gravació i reproducció de so.

This site is registered on wpml.org as a development site.