Recursos per a la captació d’imatges

Càmera de fotos

Hi ha diferents tipus de càmeres fotogràfiques al mercat; les digitals són les més usades actualment. Hi ha diferents gammes i diferents preus que depenen del tipus de sensor i la mida, així com diferents tipus de prestacions. La majoria dels models de càmeres de foto digital permeten la gravació de vídeo.

Com ja hem vist anteriorment, l’ús de càmeres fotogràfiques i tècniques com l’stop-motion o el time-lapse són recursos que podem usar per a la creació de continguts visuals.

Càmera de video

Podem trobar multitud de models de càmeres de vídeo en un rang que va des del semiprofessional al broadcast. Diferents formats de gravació, així com diferents resolucions des del full HD al 4K, 6K o 8K. És molt habitual l’ús de càmeres fotogràfiques, tipus rèflex, com les Canon 5D, o tipus mirrorless, com la Sony Alpha 7, per a la gravació de vídeo.

Trobem també una gamma de càmeres anomenada de cinema digital.

Càmera Depth

Està dotada d’un sensor 3D que permet la captura en tres dimensions d’allò que la càmera enfoca. Utilitzada majorment en aplicacions industrials on es requereix visió artificial, pot ser usada en aplicacions diverses dins del seguici de l’entreteniment com els videojocs. Permet també el seu ús en aplicacions artístiques que requereixin interacció per visió artificial o simplement com a càmera de vídeo que gravarà un núvol de punts 3D.

Kinect, dispositiu de visió artificial per a Xbox, és un exemple de càmera Depth, però en podem trobar altres models.

Font: Omar Álvarez. Kinect test (2019)

Font: Omar Álvarez. Kinect test (2019)

Drons

Dron és el nom comú usat per designar un vehicle aeri no tripulat, cosa que fa referència a un tipus d’aeronau que vola sense tripulació, sigui en remot externament o amb modes de vol autònoms. En l’última dècada, han aparegut molts models de drons per al seu ús en aplicacions de vídeo o cinematogràfiques on s’utilitzen per fer preses aèries.

Escàner 3D LiDAR

És un dispositiu que analitza un objecte o una escena per reunir dades de la seva forma i ocasionalment del seu color. La informació obtinguda es pot fer servir per construir models digitals tridimensionals que s’utilitzen en una àmplia varietat d’aplicacions. Desenvolupats inicialment en aplicacions industrials (metrologia, automòbil), han trobat un vast camp d’aplicació en activitats com l’arqueologia, arquitectura, enginyeria i l’entreteniment (en la producció de pel·lícules i videojocs).

This site is registered on wpml.org as a development site.