Controlador MIDI

És un dispositiu físic que permet l’enviament simultani de múltiples missatges i comandaments MIDI a un ordinador o a un altre dispositiu. Polsant o activant les tecles «pads, knobs i faders» del controlador MIDI, podem activar i controlar diferents paràmetres del dispositiu receptor d’aquests comandaments.

Font: Akai APC40 MKII. Controlador MIDI Akai (2023).
https://www.akaipro.com/apc40-mkii

DAW Digital audio workstation

Un DAW o estació de treball d’àudio digital és un sistema compost d’equips electrònics per a la gravació, edició o producció de so. Pot estar compost d’una computadora i una interfície d’àudio, que permet la conversió analògicodigital del senyal d’àudio, i d’un software de producció i edició de so.

A aquest equip hi podem afegir monitors de so d’estudi, taules controladores i altres tipus de hardware i software.

Interfície de so

Dispositiu que converteix el senyal elèctric en digital per poder-hi treballar en el nostre DAW. Durant aquest procés, intervenen diversos elements físics (de la interfície) que influeixen en la qualitat de la conversió analògica/digital (A/D).

És un hardware que, connectat a un ordinador, ofereix diferents entrades i sortides d’àudio professional, així com el processament d’aquests senyals que alliberen la CPU d’aquests processos.

La majoria es connecta per USB a un ordinador i està dotat de diferents entrades i sortides amb connectors professionals tipus Jack o XLR de 3 pins.

En el camp de les instal·lacions audiovisuals, es fa servir tant per a la sortida del so que sentirà el públic com per a l’entrada de senyals d’àudio a l’ordinador que genera o reprodueix els continguts de vídeo, en aplicacions en les quals es requereixi l’anàlisi d’àudio per a la sincronia d’esdeveniments visuals i sonors o per a la generació de continguts visuals, en funció del so analitzat.

Font: Focusrite. Focusrite Scarlett 2I2 (2023).
https://focusrite.com/en/usb-audio-interface/scarlett/scarlett-2i2

Microfonia

En el camp de la creació sonora i musical és habitual l’ús de diferents tipus de micròfons en funció de la seva aplicació concreta. Podem usar microfonia per a veu en directe, microfonia per a gravació sonora o microfonia per a l’amplificació d’instruments musicals. En cada cas concret emprarem diferents tipus de micròfons.

Taula de mescles

Una taula de mescles és un equip electrònic amb diferents canals d’entrada, al qual es poden connectar diferents fonts de so com micròfons, guitarres, etc., i que permet, mitjançant la modulació del volum de cadascun dels canals d’entrada, la creació de mescles de so dels diferents elements sonors que entren a la taula.

Font: Tascam Model 12. https://www.tascam.eu/en/model12

Sistema d’àudio multicanal

Equip de so compost per múltiples altaveus capaç de reproduir una barreja de so multipista especialitzat per crear so envolupant. Es poden fer servir diferents configuracions d’altaveus com el 2.1, 5.1 o 9.1.

Software de creació sonora i musical

Hi ha multitud d’aplicacions per a la creació, gravació o edició de so.

En el camp de la creació musical o els directes, Ableton Live és l’eina estàndard en el sector mentre que, en el camp de la gravació i edició, Protools és l’eina escollida per la majoria de professionals.

Com a aplicacions de creació sonora i musical podem trobar: Ableton Live, FL Studio, Reason, PD, Max Msp, etc.

En el camp de la gravació i edició sonora i musical podem triar entre diferents aplicacions: Reaper, Nuendo, Logic Pro, ProTools, etc.

Subwoofer

Tipus d’altaveu dissenyat per reproduir les freqüències més greus de l’espectre audible per l’ésser humà, normalment entre els 20 i 80 Hz. S’utilitza per complementar els equips d’altaveus convencionals que no són capaços de reproduir aquestes freqüències.

Font: D&B audio. Y subwoofer
https://www.dbaudio.com

Font: D&B audio. Y subwoofer
https://www.dbaudio.com

This site is registered on wpml.org as a development site.