Dispositius de visualització d’imatge

En el cas d’instal·lacions audiovisuals, seran necessaris suports i dispositius que permetin la visualització de continguts de vídeo i que a més permetin «escalabilitat», això és, la capacitat de visualitzar aquests continguts en la mida que requereix cada projecte: des d’escales mini, com pot ser el cas d’instal·lacions audiovisuals sobre maquetes, a escales macro, com els espais immersius, projectes de videomapping arquitectònic o instal·lacions pensades per a grans espectacles i públic massiu.

Aquesta escalabilitat la trobem en dispositius com les pantalles LED compostes de mòduls LED apilables i combinables, com en els videoprojectors per a projeccions de gran format a través de la suma i combinació de diversa quantitat de projectors. Podem afirmar que, gràcies a aquest tipus de dispositius, podem construir instal·lacions de la mida i la forma que volem.

Altres dispositius que podem fer servir són els monitors de vídeo, alhora que dispositius mòbils com telèfons o tauletes.

Videoprojector

És un dispositiu capaç de processar un senyal electrònic i convertir-lo en impulsos lumínics que són projectats a través de la llum d’una làmpada dirigida cap a l’exterior per un joc de lents que projecten una imatge rectangular.

Com a font emissora de llum que és, qualsevol objecte que es trobi entre el feix de llum de la làmpada del videoprojector i una superfície donada, generarà ombra.

Hi ha diferents tipus de projectors de vídeo al mercat, de diferents mides i aplicacions, però bàsicament tots tenen funcionaments similars i es diferencien pel tipus de tecnologia de sensor utilitzada, la potència de les làmpades i la resolució o el tipus de senyals de vídeo que accepten.

L’elecció de les característiques del projector que vam necessitar vindrà definida per un estudi de les necessitats tècniques del projecte, des del punt de vista de la mida de la projecció i la potència lumínica, i per les limitacions físiques de l’espai on es desenvolupa l’activitat, quant a posició de projectors i angles de projecció.

A l’hora de treballar amb videoprojecció, hem de tenir clars certs conceptes i una sèrie de consideracions pràctiques:

 • Potència: la potència lumínica d’un projector s’expressa en lúmens. Com més gran sigui el nombre de lúmens d’un projector, més gran serà la seva potència. Podem trobar potències que van dels 1.000 lm fins als 35-45 K o més.
 • Perpendicularitat: si l’eix del cos òptic del projector es troba perpendicular al pla de projecció es projectarà un rectangle perfecte. Qualsevol angulació horitzontal o vertical de l’eix del cos òptic sobre el pla de projecció donarà com a resultat un trapezi en lloc d’un rectangle perfecte i afegirà una deformació no desitjada a la imatge projectada. Si per les condicions físiques del projecte, el projector no pot estar en posició perpendicular, podríem arribar a corregir la deformació trapezoidal de la imatge a través de l’opció keystone del projector.
 • Keystone: és una correcció electrònica de la imatge que permet resoldre la deformació trapezoidal d’una projecció generada per la no-perpendicularitat del cos òptic respecte al plànol de projecció. Podem trobar keystone vertical i keystone horizontal.
 • Tipus de lents: en la gamma de projectors professionals, podem triar entre diferents focals de lents en funció de les característiques del nostre projecte. Les lents dels projectors ofereixen diferents angles d’obertura de la projecció en funció de la focal. La focal d’una lent per a videoprojecció ve expressada en una numeració que indica la relació entre la distància de la lent respecte al pla de projecció i la mida de la base de la pantalla que obtenim en projectar.
  Una lent amb una numeració 1.0:1 vol dir que, amb aquesta focal a 1 m de distància, obtindrem una pantalla d’1 m de base. Una lent que marca una numeració 2.0:1 ens està expressant que, per fer 1 m de base de pantalla, necessitarem 2 m de distància de projecció. El mateix amb una òptica 0.36:1 que ens indica que, cada 0,36 m, obtindrem una pantalla d’1 m de base. En funció de la focal, podem agrupar les lents en tres categories:

  • Wide angle: de 0.3:11 fins a 2.0:1.
  • Standard lens: de 2.0:1 fins a 3.5:1.
  • Tele Zoom: de 3.5:1 fins a 9.0:11.

  Com en fotografia, tenim lents de focal fixa i lents de focal variable, també conegudes com a zooms.

  També podem agrupar les lents en dues categories, en funció de l’angle del feix de llum que projecten: On Axis i Off Axis.

 • Càlcul de factors: a partir de la relació que expressa la numeració de la lent, podem calcular qualsevol dels dos factors que juntament amb la focal determinen una projecció: la distància entre el projector i el pla de projecció, i la base de la pantalla de la projecció.

Font: Omar Álvarez. Càlcul factors projecció (2023).

 • Correcció de geometries: és un tipus de correcció que permet corregir qualsevol classe de deformació trapezoidal de la imatge que no es pugui corregir amb un keystone, a través del desplaçament individual de les quatre cantonades de la imatge projectada.

Font: Omar Álvarez. Correcció de geometries (2023).

Pantalles LED

La tecnologia de les pantalles LED es basa en mòduls compostos per matrius de píxels LED RGB que poden ser apilables i interconnectats entre ells per compondre pantalles de diverses mides.

La separació dels píxels que componen la matriu es coneix com a pixel pitch; aquest paràmetre juntament amb la potència dels mòduls són les seves característiques bàsiques.

L’ús de tecnologia LED permet l’escalabilitat de les pantalles amb capacitat per construir pantalles gegants de diverses formes i proporcions, i també la visualització de continguts de vídeo en exteriors amb llum dia.

Font: Omar Álvarez. Videotutorial Pantalles LED.

Monitor

Tots sabem què és un monitor, ja que fa anys que en tenim un o més a casa. El monitor és el mètode de visualització d’imatges clàssic.

La mida dels monitors ve expressada en polzades; aquesta mesura juntament amb la resolució i la brillantor són les seves característiques principals.

Els monitors solen representar una relació d’aspecte o proporció estàndard sobre la base dels diferents formats històrics d’imatge de vídeo (4:3 / 16:9).

Podem utilitzar monitors per a la creació de videoinstal·lacions fins i tot utilitzant-ne multitud en format video wall o a través de la distribució de monitors per l’espai.

Tauleta / Telefonia mòbil

Podem fer servir tauletes i telèfons mòbils com a monitors i dispositius de visualització d’imatges en la construcció de videoinstal·lacions, amb el component afegit de la interacció que, a través de la pantalla tàctil o els diversos sensors, aquests dispositius ens ofereixen.

El component tàctil ens ofereix la possibilitat també d’usar aquests dispositius no només com a displays d’informació sinó com a superfície de control i interacció amb els diferents elements d’una videoinstal·lació.

Aquests dispositius aporten també connectivitat a internet, interessant en l’ús i enviament de dades en casos de data instal·lacions o projectes on sigui necessària la connexió a través d’internet o Bluetooth.

This site is registered on wpml.org as a development site.