Eines per a un projecte de videomapping

El  videomapping es possibilita en bona part gràcies a la utilització d’una sèrie d’aparells d’enginyeria del sector de l’audiovisual i eines informàtiques sense les quals, o fins abans de la seva aparició, no era possible, almenys tal com el coneixem actualment. Com en gairebé qualsevol context creatiu contemporani, l’equilibri entre coneixements tècnics i creatius és determinant per poder dur a terme de forma satisfactòria determinats projectes i el mapping depèn en alt grau de conèixer i controlar aquestes eines que la tecnologia posa al nostre l’abast.

Si, com hem vist, per poder dur a terme un projecte de  videomapping han de confluir coneixements en diferents tècniques de la creació audiovisual, també s’han de dominar les eines utilitzades per aquestes tècniques. Hem doncs de conèixer les eines usades per a la videoprojecció, per a la creació visual o per a la creació sonora. En aquest apartat, s’intentarà fer una petita descripció dels elements més representatius i importants per a la realització del videomapping.

Software de creació audiovisual

Caldrà utilitzar diferents eines de software per a les diferents fases d’un projecte de videomapping, com software dedicat a la creació de continguts visuals 2D o 3D, o per a la creació de la banda sonora.

  • Retoc fotogràfic
  • Dibuix vectorial
  • Modelatge i animació 3D
  • Creació visual
  • Edició de vídeo
  • Creació sonora
  • Mescla i masterització d’àudio
  • Creació i manipulació de vídeo a temps real

Software mapping i warping

  • MadMapper és considerada l’aplicació estàndard per al videomapping. Desenvolupada per 1024 Architecture és un software complet i potent amb diferents eines per al warping de vídeo.
  • Resolume Arena ofereix un potent mòdul de control de mapping i warping, control per a multipantalla amb blending incorporat, a més de totes les característiques típiques d’aquest software per a la creació i manipulació de vídeo a temps real. Hi ha una multiplataforma Windows Mac amb llicència de pagament a través del web de Resolume.

Videoprojectors

Per dur a terme mapping, sobretot aquells que es desenvolupen en entorns oberts a l’espai públic, com els mapping arquitectònics, s’utilitzen projectors professionals d’alta gamma amb potències que van entre els 15.000 i 35.000 lm; si el mapping es duu a terme en un entorn tancat, amb poca llum incidental o amb control total sobre les condicions lumíniques, es podrien usar projectors menys potents, però sempre l’elecció del videoprojector vindrà definida per la mida total de la superfície que s’ha de projectar, per la distància entre projector i superfície, i per l’estudi de les condicions lumíniques de cada espai per intervenir.

És important conèixer les òptiques d’un projector i perquè són utilitzades; no tots els projectors de vídeo tenen òptiques intercanviables i cada òptica marca la mida de pantalla que s’aconsegueix des d’una distància donada. Semblant a la fotografia, els videoprojectors tenen òptiques que es poden agrupar en diferents categories: gran angular, estàndard i telezoom, i l’elecció de l’òptica vindrà definida per la mida de pantalla que es vulgui fer des d’una distància determinada.

La proporció del sensor del projector, els tipus de senyal, les resolucions que maneja el projector i el tipus de connexions que ofereix, són factors importants a tenir en compte, com també ho són conèixer si el projector treballa amb tecnologia LCD o DLP, o si aquest compta amb eines de correcció com keystone vertical i horitzontal o lens shift.

PC multimedia i media server

Normalment, per disparar i warpejar els continguts de vídeo que es projectin se sol fer servir un ordinador que compti amb una gran potència de processament i una gran capacitat d’emmagatzematge. És convenient treballar el vídeo a una gran resolució i poca compressió, per a l’òptima qualitat de la videotrucada; això fa que els arxius resultants pesin molt i siguin costosos de processar, per aquest motiu, és important que l’ordinador compti amb processadors potents i diversos gigabytes de memòria RAM.

És interessant que aquesta màquina compti amb dispositius com una o més targetes gràfiques potents que permetin connectar-la a un o més projectors, així com també targeta de so o connexions per a protocols de control tipus MIDI, DMX, o control via Ethernet o internet. Aquest tipus de màquines dedicades a la manipulació de vídeo a temps real solen rebre el nom de media servers.

This site is registered on wpml.org as a development site.