Protocols de sincronització i control

Un protocol és un conjunt de normes establertes en la comunicació entre dos sistemes, i en el camp de la creació de videoinstal·lacions s’usa per al control o la sincronització dels diferents dispositius que poden compondre tècnicament una instal·lació. Aquests protocols permeten la sincronització de diferents continguts multimèdia: vídeo, so, dades, llum, pirotècnia o elements escènics.

  • MIDI: és el nom d’un protocol estàndard de la indústria de l’entreteniment que permet a instruments musicals electrònics, ordinadors i altres equips comunicar-se, controlar-se i sincronitzar-se entre si.
  • OSC: nom d’un protocol per connectar en xarxa sintetitzadors, ordinadors i altres dispositius multimèdia amb finalitats com la interpretació musical o el control d’espectacles.
  • DMX 512: és una norma que descriu un mètode de transmissió digital de dades entre controladors, equips i accessoris d’il·luminació.
  • Artnet: protocol que permet l’enviament de dades amb el protocol DMX 512 i RDM a través d’una xarxa Ethernet.
  • RDM: és una extensió de DMX 512 que descriu un mètode de comunicació bidireccional a través d’una xarxa DMX 512. RDM permet que una consola o un altre dispositiu de control descobreixi i, a continuació, configuri, supervisi i gestioni dispositius intermedis i finals connectats a través d’una xarxa DMX 512, la qual cosa proporciona un control millorat dels dispositius.
  • Codi de temps lineal o longitudinal (LTC): és una codificació de dades de codi de temps SMPTE en un senyal d’àudio, tal com es defineix en l’especificació SMPTE 12M.
  • SMPTE: és un conjunt de normes que cooperen per etiquetar fotogrames individuals de vídeo o pel·lícula amb un codi de temps. El sistema està definit per la Societat d’Enginyers de Cinema i Televisió (SMPTE en anglès) en l’especificació SMPTE 12M. En els sistemes de control d’espectacles, el protocol s’utilitza normalment per sincronitzar so, il·luminació, vídeo i altres elements com motors, pirotècnia, màquines de fum, etc.
  • MTC: és un codi de temps MIDI que inclou la mateixa informació de temporització que el codi de temps SMPTE estàndard en una sèrie de petits missatges MIDI d’un quart de fotograma.
  • Ethernet: és una tecnologia de xarxa en la qual les dades es poden enviar i rebre des de cada unitat connectada. Defineix els mètodes de cablatge, així com les regles bàsiques de comunicació per al transport de dades, però no la forma final ni el significat de les dades.
  • PJLink: és un estàndard unificat per manejar i controlar projectors. Permet el control centralitzat de projectors fabricats per diferents proveïdors.
This site is registered on wpml.org as a development site.